गावातल्या काकीची देसी पुच्ची झवली (Hindi sex stories from ONSporn)

या कहाणीच्या पहिल्या भागात तुम्ही वाचलं की मी माझ्या गावी गेलो होतो तेव्हा तिथे माझ्या मोठी hindi sex stories from ONSporn आईच्या घरी रंजना नावाची पोरगी पाहुणी म्हणून आली होती. मग मी तिला पडक्या किल्ल्यात नेऊन कसं झवलो हे तुम्ही वाचलात. तो भाग वाचण्यासाठी ही लिंक बघा: गावातल्या पाहुण्या पोरीला पडक्या किल्ल्यात झवलो आता समोरचा भाग सांगतो.

घरी पोहोचल्यावर लहान काकीने संशयाच्या नजरेने मला पाहिलं आणि विचारलं:

काकी: कुठे गेला होतात आपण महाशय? तुझ्या काकांनी तुला पूर्ण गावात शोधलं पण तू कुठेच सापडला नाहीस.

मी विचारलं- काका मला का शोधत आहेत?

काकी म्हणाली- त्यांना कोणतं तरी महत्त्वाचं काम होतं.

मला वाटलं की नक्कीच कोणीतरी आम्हाला किल्ल्यावर पाहिलं असावं आणि काकांना सांगितलं असावं. मी फार घाबरलो. काकीने माझ्या गालावर हात फिरवला आणि विचारलं, “तू एवढा का घाबरला आहेस? कोणती गोष्ट असेल तर सांग मला.” काकीने फारच मैत्रीपूर्ण भावाने विचारलं तर मला वाटलं ही माझी काकीच मला मदत करु शकते. तेव्हा मी रंजना सोबत पहिल्यांदा नंगा होऊन लंड- पुच्ची चूसण्यापासून ते त्या पडक्या किल्ल्यात तिला झवण्यापर्यंतच्या सर्वच गोष्टी विस्ताराने सांगितल्या. कुवाऱ्या रंजनाची पुच्ची झवण्याची गोष्ट ऐकून काकीने डोक्यावर हात मारला आणि खाली बसली. पण काकी काही बोलणार इतक्यात काका आले आणि मला विचारलं, “तू एवढ्या वेळ पर्यंत कुठे होतास?” मी शांत होतो. तेव्हा काकाने दुसरी गोष्ट करत काकीला म्हणाले की ते शेताच्या कामानिमित्त शहरात जात आहेत.

त्यांची बदललेली गोष्ट बघून माझ्या जीवात जीव आला. मी काकांना खोटंच सांगितलं की रंजना आणि मी आपलं शेत पहायला गेलो होतो. काका म्हणाले, “ठीक आहे. पण घरी सांगून जात जा. आता मी शहरात जात आहे; उद्याच परत येईन. तू तुझ्या काकीची काळजी घे आणि आज काकी सोबतच झोपशील.” मी होकार दिला. थोड्या वेळाने काका शहराला निघाले. hindi sex stories from ONSporn

काकांच्या जाण्यानंतर काकी म्हणाली:

काकी: बच्चू जर ह्या गोष्टी मी तुझ्या काकांना सांगितलं ना तर माहित आहे ना काय होईल?

मी काकीला म्हणालो- प्लीज काकी, तुम्ही ही गोष्ट कुणाला सांगू नका. मी तुमच्यावर विश्वास ठेवून ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.

यावर काकी म्हणाली- एका अटीवर नाही सांगणार. तुला माझी प्रत्येक गोष्ट मानावी लागेल. माझं प्रत्येक काम करावे लागेल.

मी मनात म्हणालो, “शेवटी चूक माझीच होती ना! गडबडीत मी माझ्या आणि रंजनाच्या मध्ये जे काही झालं ते काकीला सांगितलं होतं.

” मग काकी रंजनासाठी म्हणाली, “येऊ दे त्या हेपरीला! सांगते मी तिला उद्या!” असं म्हणून काकी आत मध्ये गेली. मग थोड्या वेळानंतर आम्ही जेवण केलं आणि काकीने बेड लावला. मी वरती जाऊन आजोबांना सांगितलं की आज मी काकीसोबतच झोपेन आणि मी खाली आलो. काकी भांडे घासत होती. मी बेडवर लेटून झोपी गेल्याचा नाटक करायला लागलो जेणेकरून काकी मला आणखी गोष्टी सुनवणार नाही. कारण मी आता काकी सोबत नजर मिळवू शकत नव्हतो. मग काही वेळानंतर सर्व काम आटोपून काकी माझ्याजवळ येऊन लेटली.

साधारण अर्ध्या रात्रीच्या वेळी मला जाणवलं की कोणीतरी माझ्या लवड्याला सहलवत आहे. माझी झोप उघडली. मी पाहिलं; काकी माझ्या लंडा सोबत खेळत होती!

मी काकीला म्हणालो- काकी हे तुम्ही काय करत आहात?

काकी म्हणाली- नादान नको बनूस. चल उठ आणि माझे पाय दाब.

मी म्हणालो- काकी मला फार झोप येत आहे. मला झोपायचं आहे.

काकी म्हणाली- तू तर माझ्या सर्व गोष्टी मानणार होतास ना? दाब आधी मग मी पण तुला काहीतरी मजा देईन.

मी म्हणालो- तुम्ही मला काहीच नका देऊ फक्त ही गोष्ट कुणाला सांगू नका.

मी झटकन काकीचे पाय दाबायला लागलो. त्यानंतर तिने तिचे हात दाबायला लावले.

मग ती म्हणाली- आता माझ्या मावांची पाळी आहे.

तिचं बोलणं ऐकून मी थोडसं गडबडलो.

काकी म्हणाली- मला माहित आहे साल्या तू काय काय कांड केला आहेस! म्हणून लाजू नकोस आणि सुरु कर!

मी समजून गेलो की काकी आपली पुच्ची चुदवण्यासाठी मचलत आहे. म्हणून मी सुद्धा माझी लाज सोडून दिली. मी काकीचा पदर हटवला आणि ब्लाउज- ब्रा काढून फेकला. जेव्हा मी हे सर्व केलं होतं तेव्हा ती म्हणाली:

काकी- अरे वरूनच दाबायचं होतं.

मी मनातच विचार केला हि साली काकी चतुराई दाखवत आहे. पण मी म्हणालो- काकी पण वरून तुम्हाला मजा नसती आली.

त्यावर ती हसली. मी तिचे माऊ पाहिले! काय गोरे आणि मोठे होते! त्यांना पाहून तर मी पागल सारखा झालो!

त्यांचे माऊ दाबत मी म्हणालो- काका यांना दाबतात की नाही?

काकी म्हणाली- तुझे काका शेतातून थकून येतात. जेवण करून सरळ झोपून जातात. मनात आलं तर असं करतात जसं लंड काढून सरळ माझ्या पुच्चित टाकून फटाफट चुदाई करून झोपी जातात. हे काम ते करतच नाहीत. बरं आता ह्या सर्व गोष्टी सोड. आता तुला तुझ्या मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. hindi sex stories from ONSporn

मी काकीला झवायची तयारी करायला लागलो.

काकी म्हणाली- आधी तेलाची शिशी घेऊन ये.

मी झटकन जाऊन तेल आणलं.

ती म्हणाली- आता पटकन तुझा लंड बाहेर काढ.

तसा मी माझा लंड बाहेर काढला. काकी लंड बघताच म्हणाली, “आण इकडे तुझा लवडा. तुझ्या लवड्याची मालिश करून देते मी.”

मी लंड काकीच्या हातात दिला. मग काकी म्हणाली- तुझा लंड तर आतापासूनच तुझ्या काकाच्या लंडा इतका आहे. मोठा होशील तर आणखी किती मोठा होईल!

काकी कडून लवड्याची मालिश करून घेताना मला फार मजा येत होती. ती म्हणाली- हे नेहमीच मला तुझ्या काकांसोबत करायची इच्छा होती. पण त्यांना वेळ नाही मिळत. पण हे तर तुझ्या नशिबात होतं.

मी काकीला आपल्या मोबाईल मधली ती सेक्स व्हिडिओ दाखवली. काकी म्हणाली- हे लोक तर वेगळ्या वेगळ्या पोझिशनमध्ये सेक्स करत आहेत.

मी म्हणालो- हो तुम्हाला पाहून मजा येत आहे ना?

काकी म्हणाली- हो मस्त आहे! पण तुझ्याकडे एकच आहे का क्लिप? मी म्हणालो- हो सध्या एकच आहे पण मी आणखी आणू शकतो. पण त्यासाठी मोबाईल रिचार्ज करावे लागेल.

काकी म्हणाली- सकाळी माझ्याकडून पैसे घेऊन जा आणि रिचार्ज कर. आता तू हा व्हिडिओ पहानं बंद कर आणि माझी वासना शांत कर. की तू सुद्धा तुझ्या काका सारखाच सोडशील मला?

मी सरळ काकीची साडी काढून फेकली.

तिची पुच्ची ओली झाली होती. तिची पॅंटी उतरवून मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीत घुसवली. काकी मादक सुस्कारे घ्यायला लागली. पण काकीच्या पुच्ची वरच्या उगवलेल्या केसांनी थोडा त्रास होत होता. पण मी ठरवलं होतं की काकीला डोक्यापासून ते पायापर्यंत पूर्ण मजा देईन. काकीला मी माझ्या जिभेनेच झडवलं.

काकी म्हणाली- अरे पुच्चीसोबतच खेळशील की वरती पण येशील?

मी काकीला म्हणालो- माझा लंड तोंडात घ्यायचयना?

काकी म्हणाली- जे काही करायचं आहे ते कर. आज मी तुझीच आहे.

मी माझा लंड तिच्या तोंडात बसवला. काकी पहिल्यांदा लंड चुसत होती. ती जोर जोराने चुसत होती. माझ्या लंडावर तिचे दात लागत होते.

मी म्हणालो- काकी थोडा हळू. तुम्ही कुल्फी चूसताना तसच चूसा.

काकीना समजले आणि माझ्या लंडाला कुल्फी समजून चूसायला लागली. काही वेळानंतर मी काकीला म्हणालो, “काकी मी झडणार आहे.” तसा तिने माझं पूर्ण माल तिच्या मावांवर सोडायला लावलं. आता मी थंडा पडलो होतो. माझा लंड परत उभा होईपर्यंत मी काकीला किस करत होतो. माझं मन तर करत होतं की किस करतच राहावं पण तिला संतुष्ट पण करायचा होता ना!

मग माझा लंड उभा झाला तसा मी तिला म्हणालो- काकी कंडोम आहे का? hindi sex stories from ONSporn

ती म्हणाली- हो आलमारीत आहे.

घे.

मग मी पटकन कंडोम लावलं आणि काकीला बेडवर लेटवत तिच्या टांगा वरती करून तिच्या पुच्चीत माझा लंड पेलला. काकीची पुच्ची अजूनही कसलेली होती. त्यामुळे मला मजा येत होती. मग काही वेळाने मी लेटलो आणि काकीला माझ्या लंडावर बसवून तिला उठाबशा काढायला लावल्या. काही वेळानंतर ती म्हणाली, “यार कंडोमने मजा येत नाही आहे. याला काढून चोद मला.”

मी लंडावरुन कंडोम काढलं आणि तिच्या तोंडात घातलं. तिने माझा लंड परत ओला केला. आता मी काकीला घोडी बनवून सरळ तिच्या पुच्चीत लंड घुसवलं. पहिल्याच झटक्यात पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत होता. काकी वेदनेने किंचाळली, “अरे थोडा हळू कर. फाडशील का पुच्ची माझी?”

काही वेळानंतर काकीची पुच्ची चोदल्यानंतर मी तिच्या पुच्चीत लंड काढून तिच्या गांडीच्या छिद्रावर ठेवला. मला वाटलं काकी मला तिची गांड मारण्यापासून थांबवेल. पण काकी म्हणाली, “गांड मारायच्या आधी थोडा तेल लाव नाहीतर माझी फाटेल.” याचा अर्थ काकीने याच्या आधी गांड मारून घेतली होती. मी थोडा तेल काकीच्या गांडीवर लावलं आणि बोट गांडीत घालून तेल आत मध्ये पोहोचवलं. मग थोडा तेल माझ्या लंडावर लावला आणि काकीच्या गांडीत घुसवायला लागलो.

ही माझी पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे मला अंदाज नव्हता की काय होईल? जसं माझ्या लंडाचा सुपारा काकीच्या गांडीत घुसला तिची किंकाळी निघाली आणि सोबत माझीही! काकीच्या कसलेल्या गांडीने माझ्या लंडाची चमडी मागे घेतल्या गेली. त्यामुळे मला खूप वेदना झाल्या. मी काकीच्या गांडीतून लंड काढून तिच्या पुच्चीत घातला. तिच्या पुच्चीच्या गरमीने आणि थंडाव्याने माझ्या लवड्याला थोडासा आराम मिळाला.

काहीवेळ मी न हलता तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिच्या पाठीवरून हात फिरवत होतो. काकी माझी मजाक उडवत म्हणाली- झाली काकीची गांड मारून? चल उठ.” काकी सरळ होऊन बेडवर पडली आणि मला वरती घेत आपल्या पुच्चीत माझा लंड घुसवलं. मी तिला चोदत तिचे माऊ दाबायला लागलो. काही वेळातच मी झडणार होतो. मी काकीला सांगितलं. ती म्हणाली, “सोड माझ्या पुच्चीमधेच. प्रेग्नेंट झाली तर घरचं बाळ असेल.”

मी थोडे झटके मारून काकीच्या पुच्चीत झडलो आणि मग आम्ही दोघे काकी- पुतण्या नागडेच झोपलो. मग काकीने सकाळी मला उठवलं आणि ती आंघोळ करायला गेली. दुपारी काका घरी आले. मी संध्याकाळी रंजनाला चोदायला आपल्या खोलीत घेऊन गेलो. आता काकी कडून मला हिरवी झंडी मिळाली होती. hindi sex stories from ONSporn

आता तर मला त्या वेळेची वाट आहे जेव्हा मी काकी आणि रंजना या दोघींनाही एकाच बेडवर चोदू शकेल!

ONSporn के साथ, आप किसी भी प्रयास के साथ प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का अनुभव करेंगे।

इंडियन सेक्स स्टोरी का अगला भाग: मला गे सेक्स पसंत आहे

 49 views

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Like it? Share with your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-+=